انواع بشقاب و پیش دستی
انواع وسایل سرو پذیرایی
انواع کاسه
بشقاب پذیرایی
کاسه های خورشیدی
پایه فنجان گیاهی آملون
دستمال کاغذی تنو طرحدار
سینی گرد طرح دار
ظروف بسته بندی گیاهی آملون
ظرف کیک کریستالی
ظرف غذای دو خانه آملون
قاشق و چنگال و کارد آملون
کاسه ارکیده 250cc نوین رویا
کاسه ارکیده 500cc نوین رویا
ظرف بسته بندی آیدا 250 گرمی