پشتیبان 1
پشتیبان 2
کارشناس فروش
صفحه اصلی / مطالب با برچسب 'ایده های جدید در بسته بندی محصول'

ایده های جدید در بسته بندی محصول

ایده های جدید در بسته بندی محصول 1_ظرف کمکی شیر کیسه ای از “یوگی”: یک شرکت متخصص قالب گیری تزریقی ظروف با اشکال غیر معمول، در بسته بندی شیر، تحولی جدید ایجاد کرد. شرکت تولید کننده فرآورده های شیر، با همکاری این شرکت، شیر را در بسته pouch که مواد کمتری را در مقایسه با دیگر ظروف مصرف می کند را به همراه ظرفی که استفاده و نگهداری شیر را