پشتیبان 1
پشتیبان 2
کارشناس فروش
صفحه اصلی / مطالب با برچسب 'بررسی کاهش مصرف پلاستیک'

بررسی کاهش مصرف پلاستیک در سال های گذشته

در سال ۹۷ به پلاستیک‌ها “نه ” بگوییم روند قابل توجه و آشکار برای رسیدن به این هدف، کاهش مصرف پلاستیک‌ها به ویژه ظروف پلاستیکی می‌باشد. این روزها از موارد مصرف پلاستیک، استفاده بیشمار آن‌ها و پیامدهای زیانبار آن در خبرها زیاد می‌شنویم. تلاش های زیادی در مقاطع مختلف برای کاهش مصرف پلاستیک‌ها در بسته بندی مواد غذایی منجمد و سایر بسته بندی‌ها انجام شده است. در واقع به عنوان