پشتیبان 1
پشتیبان 2
کارشناس فروش
صفحه اصلی / مطالب با برچسب 'تولیدات پلاستیکی'

تولیدات پلاستیکی

تولیدات پلاستیکی آیا میدانستید که … هنگامی که یک بطری آب بر می دارید، تصور کنید که برای تولید آن ۳ بطری کامل آب و یک چهارم بطری روغن مورد نیاز است. این مقدار سوختی است که برای ساخت یک بطری آب پلاستیکی مورد نیاز است. به عبارتی دیگر، بر اساس تحقیقات پژوهشگران بین المللی، برای تولید هر یک بطری آب یک لیتری ، معادل ۶/۵ تا ۲/۱۰ میلیون ژول