پشتیبان 1
پشتیبان 2
کارشناس فروش
صفحه اصلی / مطالب با برچسب 'سازگار با محیط زیست'

سازگار با محیط زیست یعنی چه؟

آیا اخیرا اصطلاح «سازگار با محیط زیست» بیش از حد مورد استفاده قرار می گیرد؟ وضعیت: آیا مردم نسبت به اصطلاح «سازگار با محیط زیست» بی تفاوت شده اند؟ این اصطلاح از دیدگاه کسانی که واقعا از زمین محافظت می کنند در مقایسه با کسانی که گمان می کنند که از زمین و محیط زیست اطراف ما محافظت می کنند به چه مفهوم و معنا میباشد؟ سالهاست که اصطلاح «سازگار با محیط