پشتیبان 1
پشتیبان 2
کارشناس فروش
صفحه اصلی / مطالب با برچسب 'علائم و کد های بازیافت مواد مختلف'

علائم و کدهای بازیافت مواد مختلف

علائم و کدهای بازیافت مواد مختلف امروزه بازیافت به عنوان یکی از پارامترهای موثر بر طراحی محصولات محسوب می گردد و به خصوص در مباحثی همچون Green design، Sustainable design و Slow design توجه به بازیافت از اهمیت ویژه ای برخوردار است. یکی از عواملی که می تواند پس از استفاده از محصول، به سهولت تفکیک زباله در مبدا کمک نماید، علائم بازیافت مندرج بر روی بدنه کالا است که