پشتیبان 1
پشتیبان 2
کارشناس فروش
صفحه اصلی / مطالب با برچسب 'فناوری نانو پلاستیک تا سال 2020'

فناوری نانو پلاستیک تا سال 2020

فناوری نانو پلاستیک تا سال 2020 مؤسسه رند (RAND) در گزارشی، روند فناوری های زیستی، نانو، مواد و اطلاعات را تا سال 2020 بررسی کرده است. در این گزارش، روندها، پیش ران ها، موانع و اثرات اجتماعی هر یک از این زیر مجموعه های این فناوری ها مورد تحلیل قرار گرفته است. در بخش روندهای فناوری نانو، زیر بخش هایی همچون حس گرها، انرژی، الکترونیک، نانوبیو و ساخت نانومتری مورد تحلیل