پشتیبان 1
پشتیبان 2
کارشناس فروش

پلی اتیلن ، پایه مواد پلاستیکی

پلی اتیلن ، پایه مواد پلاستیکی دنیای زیبا و پیچیده پلیمرها یکی از جذاب ترین موضوعات علم مواد است؛ پلیمرها، ماکرو مولکول هایی هستند که از زنجیره های مونومر تشکیل شده اند؛ انواع مختلف پلیمرها از مواد نفتی مشتق می شوند و پرکاربردترین مواد صنعت لاستیک و پلاستیک هستند. صنعت پلیمر و کاربردهای پلیمر دنیای زیبا و پیچیده پلیمرها یکی از جذاب ترین موضوعات علم مواد است؛ پلیمرها، ماکرو مولکول