پشتیبان 1
پشتیبان 2
کارشناس فروش

پلی پروپیلن PP

پلی پروپیلن PP Polypropylene) PP) یک ترموپلاست است که از پلیمریزاسیون پروپیلن بدست می آید و قابل بازیافت است. پلی پروپیلنPP اولین بار در اوایل دهه 1950 در مقیاس آزمایشگاهی تولید شد و سپس در اواخر این دهه به تولید تجاری رسید. پلی پروپیلناز ابتدا برآورد می شد هزینه تولید پلی پروپیلنPP از پلی اتیلن PE کمتر است. پلی پروپیلنPP در سه فرم isotactic, syndiotacti, atactic تولید می شود که