پشتیبان 1
پشتیبان 2
کارشناس فروش
صفحه اصلی / مطالب با برچسب 'کربن خنثی'

کربن خنثی به چه معنی‌ است؟

اخیرا اصطلاحات زیست محیطی‌ زیادی را شنیده ایم در حالی‌ که مفهوم دقیق و شفافی از آن‌ها را نمی دانیم. در اینجا اصطلاح » کربن خنثی« و اهمیت آن توضیح داده می شود:احتمالا شما تصور می‌کنید که کربن خنثی یعنی‌ چیزی که دی اکسید کربن در جو آزاد نمی کند. این مفهوم تا اندازه‌ای در تعریف صحیح می‌باشد. ولیکن تعریفی‌ بسیار ساده از موضوع می‌باشد. ممکن است که دی اکسید